Nabór na stanowisko osoby do opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Miejsce pracyTeren Gminy Skrwilno
  • StanowiskoOpiekun nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi
  • Wymiar etatuCzęść etatu
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-04-06
  • Termin składania dokumentów2018-04-25
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, pocztą tradycyjną, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówDokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno , pokój nr 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne- wykształcenie podstawowe lub średnie,
   - kurs opiekunek lub przygotowanie zawodowe w tym zakresie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe- umiejętność skutecznego komunikowania się,
   - umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
   - samodzielność,
   - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
   - doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

   Mile widziane referencje.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy- zakupie podstawowych artykułów: spożywczych, gospodarstwa domowego i lekarstw;
   - przyrządzaniu posiłków i pomocy w ich spożywaniu,
   - praniu, prasowaniu, zmianie pościeli, utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach świadczeniobiorcy oraz czystości sprzętu, paleniu w piecu, przynoszeniu opału i wody,
   - utrzymywaniu czystości osobistej świadczeniobiorcy (mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych),
   - wykonywaniu zalecanej przez lekarza pielęgnacji,
   - pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu opłat, zamawianiu wizyt lekarskich i pielęgniarskich,
   - organizowaniu spacerów i podtrzymywaniu zainteresowań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian