Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
21.06.2018 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019

 1. Zasiłek rodzinny
 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 3. Fundusz alimentacyjny
 4. Świadczenie wychowawcze „500+”
 5. Dobry Start „300+” – do dnia 30.11.2018 r.

Powyższe wnioski można składać za pomocą systemów elektronicznych
takich jak ePUAP, obywatel.gov.pl, emp@tia,
bankowość elektroniczna od 1.07.2018 r.

 1. Świadczenie pielęgnacyjne – w zależności od ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zasiłek pielęgnacyjny – w zależności od ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – w terminie 12 miesięcy
  od dnia narodzin dziecka/dzieci.
 4. Świadczenie rodzicielskie – od dnia urodzenia dziecka/dzieci do końca okresu przysługiwania świadczenia na urodzone dziecko lub dzieci.
 5. Za życiem – w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka/dzieci.

Powyższe wnioski można składać za pomocą systemów elektronicznych
takich jak ePUAP, obywatel.gov.pl, emp@tia,
bankowość elektroniczna 

 1. Stypendium szkolne – od 1.09.2018 r. do 15.09.2018 r. – tylko metodą tradycyjną (papierową).

Wszystkie wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze naszej strony internetowej
z zakładki WNIOSKI.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wypłacie stypendium szkolnego
o charakterze socjalnym w dniu 14.06.2018 r.

Warunkiem niezbędnym do wypłacenia ww. stypendium osobom, które złożyły wniosek
w ustawowym terminie jest dostarczenie faktur lub rachunków do wysokości
przyznanego stypendium szkolnego. Osoby, które nie doniosły
faktur lub rachunków proszone są o dostarczenia
ich w jak najszybszym terminie.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 4.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
21.05.2018 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje o konieczności rozliczenia się fakturami lub rachunkami do dnia 18.05.2018 r. do wysokości przyznanego stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2018 r.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w GOPS Skrwilno w pokoju nr 4.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz